INFORMACJE

Serwis Starostwa Powiatowego
w Bielsku-Białej powstał w oparciu
o powiatowy zasób geodezyjny
i kartograficzny.

Prezentowane informacje nie są dokumentami w postępowaniach administracyjnych i innych.

Mapy ani żadna ich część nie mogą
być wykorzystywane w innych systemach bądź reprodukowane.

Serwis WMS dostępny jest pod adresem http://geoportal.powiat.bielsko.pl/ggp

Problemy lub uwagi związane
z działaniem serwisu prosimy
zgłaszać na adres:
sit@powiat.bielsko.pl


Projekt wspólfinansowany przez
Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego
Województwa Ślaskiego na lata 2007-2012.
Projekt realizowany w ramach
Program Rozwoju Subregionu Południowego.

Aby wyświetlić mapę, kliknij na wybrany temat.
Wyszukiwanie ...
Wybierz działkę a następnie kliknij na temat który Cię interesuje.
Wybierz adres a następnie kliknij na temat który Cię interesuje.
Działki, Budynki, Adresy
Mapy tematyczne w zakresie ewidencji gruntów i budynków, klasyfikacji gleboznawczej
oraz użytkowania terenu. Mapy tematyczne widoczne przy minimalnej skali 1:10 000.
Klasyfikacja gleboznawcza
-
Użytkowanie terenu
-
Struktura własnościowa
Mapa tematyczna prezentuje strukturę własnościową (grunty gminne, skarbu państwa,
osób fizycznych i prawnych) na tle mapy ewidencyjnej, w podziale na grupy rejestrowe.
Warstwy widoczne przy minimalnej skali 1:10 000.
Plany zagospodarowania przestrzennego
Mapa prezentuje plany zagospodarowanie przestrzennego. Dane mają charakter poglądowy.
Oferty inwestycyjne
Mapa przedstawia rozmieszczenie nieruchomości gruntowych przeznaczonych na sprzedaż. Dane mają charakter poglądowy.
Uproszczone plany urządzenia lasu i Obszary Natura 2000
Mapa prezentuje uproszczone plany urządzenia lasów oraz Obszary Natura 2000.
Warstwy widoczne przy minimalnej skali 1:20 000.
Mapa atrakcji turystycznych i zabytków
Mapa przedstawia lokalizację zabytków wpisanych do Rejestru zabytków, a także rozmieszczenie szlaków turystycznych, schronisk i szczytów górskich.
Warstwy widoczne przy minimalnej skali 1:100 000.
Mapa użytkownika
Mapa umożliwia dowolny wybór warstw z całego zasobu danych Systemu Informacji o Terenie Powiatu Bielskiego.
Mapy archiwalne
-