ORA-20001: Aplikacja wyłączona
Return to application.

nobody  (Instalacja indywidualna, Admin: T)
pl
8.4.1635.1