ORA-20001: Aplikacja wyłączona
Return to application.

nobody  (Instalacja indywidualna, Admin: T)
pl
10.3.1820.0 (84)