INFORMACJE

Serwis Starostwa Powiatowego
w Bielsku-Białej powstał w oparciu
o powiatowy zasób geodezyjny
i kartograficzny.

Prezentowane informacje nie są dokumentami w postępowaniach administracyjnych i innych.

Mapy ani żadna ich część nie mogą
być wykorzystywane w innych systemach bądź reprodukowane.

Serwis WMS dostępny jest pod adresem http://geoportal.powiat.bielsko.pl/ggp

Problemy lub uwagi związane
z działaniem serwisu prosimy
zgłaszać na adres:
sit@powiat.bielsko.pl


Projekt wspólfinansowany przez
Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego
Województwa Ślaskiego na lata 2007-2012.
Projekt realizowany w ramach
Program Rozwoju Subregionu Południowego.

Aby wyświetlić mapę, kliknij na wybrany temat.
Wyszukiwanie ...
Wybierz działkę a następnie kliknij na temat który Cię interesuje.
Wybierz adres a następnie kliknij na temat który Cię interesuje.
Klasyfikacja gleboznawcza
-
Działki, Budynki, Adresy
Mapy tematyczne w zakresie ewidencji gruntów i budynków, klasyfikacji gleboznawczej
oraz użytkowania terenu. Mapy tematyczne widoczne przy minimalnej skali 1:10 000.
Użytkowanie terenu
-
Struktura własnościowa
Mapa tematyczna prezentuje strukturę własnościową (grunty gminne, skarbu państwa,
osób fizycznych i prawnych) na tle mapy ewidencyjnej, w podziale na grupy rejestrowe.
Warstwy widoczne przy minimalnej skali 1:10 000.
Oferty inwestycyjne
Mapa przedstawia rozmieszczenie nieruchomości gruntowych przeznaczonych na sprzedaż. Dane mają charakter poglądowy.
Plany zagospodarowania przestrzennego
Mapa prezentuje plany zagospodarowanie przestrzennego. Dane mają charakter poglądowy.
Mapa zasadnicza
Mapa prezentuje uzbrojenie podziemne infrastruktury technicznej wraz z elementami sytuacji. Warstwy widoczne są od skali 1:1250 i większej.
Uproszczone plany urządzenia lasu i Obszary Natura 2000
Mapa prezentuje uproszczone plany urządzenia lasów oraz Obszary Natura 2000.
Warstwy widoczne przy minimalnej skali 1:20 000.
Mapa atrakcji turystycznych i zabytków
Mapa przedstawia lokalizację zabytków wpisanych do Rejestru zabytków, a także rozmieszczenie szlaków turystycznych, schronisk i szczytów górskich.
Warstwy widoczne przy minimalnej skali 1:100 000.
Mapa użytkownika
Mapa umożliwia dowolny wybór warstw z całego zasobu danych Systemu Informacji o Terenie Powiatu Bielskiego.
Mapy archiwalne
-